A rádióklub...A rendszerváltás idején, az MHSZ megszűnésével, a fehérvári rádióklubok – mint oly sok más klub az országban – a lassú enyészet sorsára jutottak és megszűntek. A rádióamatőrök csak az éterben meg esetleg az „utcán” találkoztak. 2007. március 3-án új időszámítás kezdődött, amikor HA4YF Béla és HG4FC Tóni kezdeményezésére, és nem kevés szervezőmunkájának eredményeként, 14 fehérvári és környékbeli rádióamatőr az agárdi Nádas vendéglő különtermében összegyűlve, kimondta egy új rádióamatőr klub megalakítását. 


A klub jogilag nem utódja egyetlen korábban működő hasonló szervezetnek sem, de szeretné visszaállítani a korábban igen élénk, hazai és nemzetközi sikereket elérő fehérvári és Fehérvár környéki rádióamatőr életet. Ezt kifejezve vette fel klubunk a fehérvári rádióamatőr közösség egykori elismert és megbecsült tagjának, a háború utáni újraszervezés vezető alakjának, Szöllősi Józsefnek (HA4YB) a nevét és kérelmezte a klub részére a HA4KYB hívójelet. A kezdeti nehézségek – melyek közül a legjelentősebb az állandó helyiség hiánya – ellenére sikerült bekapcsolni a rádióklubot a város civil szervezeteinek életébe. Jelentősen javult a helyzet, amikor – igaz, más szervezetekkel megosztva – állandó helyiséget kaptunk a Civil Központ (egykori Technika Háza) épületében. Ennek eredményeképpen a klub fejlődni kezdett, a taglétszám növekedett, jó néhány fehérvári és környékbeli amatőr csatlakozott hozzánk, sőt új hívójeles tagjaink is lettek. Sajnos a Civil Központ üzemeltetésének megváltozott koncepciója miatt a helyiség további fenntartása olyan anyagi terhet jelentett volna a klub számára, amit képtelen lettünk volna kigazdálkodni, így az alagsorba szorultunk, ahol a körülmények már korántsem voltak ideálisak. A megoldást a Szabadművelődés Házában kapott új helyiség jelentette, amely remélhetőleg hosszú távon is biztosítja a klub működésének feltételeit.

A klub, a rádióamatőr tevékenység sokféle ágának művelésén és tagjainak kölcsönös segítésén túl, elsődleges céljának tartja a műszaki kultúra terjesztését, a rádióamatőrködés, rádiótechnika, elektronika és informatika népszerűsítését, a más civil és szakmai szervezetekkel történő együttműködést.

Ezen célok megvalósítása jegyében veszünk részt különböző közösségi rendezvényeken, többek között az Esélyegyenlőség Napján a Halesz parkban, a CISZ székesfehérvári rendezvényein, Szabadbattyánban a gyermeknapon, vagy évek óta a csóri falunapon, RSOE rendezvényein, ahol a rádióamatőrök sajátos eszközeivel igyekszünk szétvinni a világba a rendezvények hírét és üzenetét, népszerűsíteni hobbinkat.

Simonyi Károly második űrrepülése kapcsán, a Kandó Főiskolával együttműködve előadást és bemutatót szerveztünk az űrtávközlésről, illetve ennek rádióamatőr vonatkozásairól. Az első magyar műhold, a MaSzat-1 fellövése kapcsán részt vettünk a TIT fehérvári rendezvényén. A Terkán Lajos Csillagvizsgálóval közös projektünk az Airveyor, melynek keretében meteorológiai ballonokkal műszereket és rádióamatőr berendezéseket bocsátottunk fel, amelyek a légkör állapotáról gyűjtöttek adatokat, és készítettek gyönyörű fényképeket. 

Meteorológiai műholdvevő állomásunk képeit a http://hnsf.atw.hu/ honlapon bárki megnézheti. 

Üzemeltetjük a HG4RUC analóg és C4FM átjátszót, amely a Wires-x és Echolink hálózatokba bekapcsolva, egyedülálló kommunikációs lehetőséget biztosít a környékbeli felhasználók számára. Legújabb projektünk az átjátszó átköltöztetése új, működtetési szempontból jobb QTH-ra.

Klubunk kiemelt figyelmet szentel az utánpótlás nevelésének, a fiatalok képzésének, oktatásának. Az István Király Általános iskolában a klub által vezetett rádióamatőr szakkörön a gyerekek megismerkedhettek a rádióamatőr forgalmazás és készüléképítés titkaival. A szakkör sajnos jelenleg nem működik, de nem tettünk le arról, hogy a klubnak otthont adó művelődési ház lehetőségeit kihasználva újraindítsuk azt.

Terveink között szerepel a klubtagság bővítése (lehetőleg minél fiatalabb tagokkal), rádióamatőr vizsgára felkészítő tanfolyam szervezése, illetve egy olyan kollektív rádióamatőr állomás kiépítése, amely a minőségi amatőrmunkán túl a klub tevékenységének bemutatására is alkalmat biztosít. Erre a lehetőséget megteremtette a Szabadművelődés Házában kapott klubhelyiség. Péntek délutánonként (3-tól 6-ig) itt tartjuk összejöveteleinket, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Alapító tagok

Páran az alapító tagok közül